De laatste tientallen jaren breidt de vos zijn areaal in Nederland uit. Was hij vroeger alleen bekend van de ‘hogere gronden’, nu bewoont hij ook poldergebieden en moerassen in het westen en noorden van het land. Ook in de vastelandduinen komt de vos nu voor, sinds 1968. De laatste jaren verschijnt er echter ook wel eens een bericht over vossen op de Waddeneilanden. Hoe zit dat? Eind jaren zeventig liep er al eens een vos rond op Texel. Dat was geen wilde vos, maar een als huisdier gehouden dier, door een toerist meegenomen en daarna ontsnapt. Deze vos werd geschoten (Anonymus, 1993). Op 30 oktober 1993 werd echter opnieuw een vos op Texel gevonden, nu één met onbekende herkomst. Dirk Krijnen liep met zijn hond langs de Haffelderweg, ten zuiden van Den Burg, toen hij in de berm een dode vos ontdekte met een strik om de nek. Die vos kon er nog maar een paar uur liggen, want eerder op de dag was Dirk er ook al langs gekomen. Direkt al werd gedacht aan een ‘misplaatste grap’, de vondst werd nog even stilgehouden en er werd een advertentie geplaatst waarin gemeld werd dat ‘Reintje’ kon worden afgehaald. Toen dat geen reakties opleverde verscheen er een artikeltje in de Texelse Courant (Anonymus, 1993). Het dier kwam via het Staatsbosbeheer in handen van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, waar sectie werd gepleegd.