De Noorse Zoölogische Vereniging is een zoogdier-atlasprojekt begonnen, op basis van 10x10 km-hokken. Het gaat om waarnemingen vanaf 1980 (en tot 2000). De voorlopige verspreidingskaarten zien er nog erg leeg uit... Daarom een oproep aan allen die sinds 1980 in Noorwegen zijn geweest en zoogdieren hebben gezien. Weetje nog waar je bijna op die lemming trapte, waar je de overreden boommarter vond of die gewone zeehond tegenkwam, schrijf dan je waarnemingen op een kaartje en stuur ze (gewoon in het nederlands) naar onderstaand adres. Gebruik daarbij (zo mogelijk) de UTM-koördinaten die op de meeste 1:50.000 kaarten zijn aangegeven. Vermeld of het gaat om het oude koördinatennet (in zwart op de kaart gedrukt) of het nieuwe (in blauw). Bij gebrek aan koördinaten beschrijf je de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk. Elke waarnemer zal in de Atlas worden genoemd. Is dat niet een mooie beloning, vereeuwigd in Noorwegen! Voor meer inlichtingen, schrijf me! Norsk Zoologisk Forening, Postboks 102, Blindern, N-0314 Oslo, Noorwegen. Jeroen van der Kooij