De winter is de periode waarin een groot deel van de zoogdieren in rust is. Egels en vleermuizen houden een winterslaap, dassen komen nauwelijks hun hol uit, de muizen kruipen dicht op elkaar. Alleen het zoogdier mens vertoont dan een opvallende activiteit. Die kruipt onder de grond, loopt langs vaste trajecten of speurt de boomkruinen af. Hij/zij telt zoogdieren. In sommige gebieden, zoals in de groeves van Limburg, doet zij/hij dit al vele jaren achtereen. Door de resultaten van al die tellingen naast elkaar te zetten ontstaat een beeld van de aantalsontwikkelingen van de diverse soorten en wordt, vooral de laatste jaren, duidelijk of het natuurbeleid wel het gewenste effect heeft op onze zoogdierpopulaties. Op 13 april 1996 wordt door de VZZ een themadag gewijd aan deze wintertellingen. De tellers van het eerste uur zullen aan de hand van dialezingen uitleggen waarom ze de kou trotseerden. De themadag begint om 11.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Aan de lezingen gaat de Algemene Ledenvergadering van de VZZ vooraf. De leden hebben de stukken voor het huishoudelijke gedeelte reeds ontvangen. De lezingen en de ALV vinden plaats in Zalencentrum Trianon, Oudegracht 252, Utrecht. Trianon ligt op 15 minuten lopen van het Centraal Station van Utrecht; neem via het Godebaldkwartier de uitgang Moreelse Park van Hoog-Catharijne, en sla onderaan de roltrap linksaf, loop richting Domtoren, vlak voor de Dom (direkt over het water) rechtsaf; dan nog even rechtdoor lopen.