De tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus is zeldzaam in Nederland. Hij wordt slechts af en toe gevonden en we nemen aan dat hij in Nederland geen kolonies heeft. In de zomer van 1995 kwamen er voor het eerst in de provincie Groningen twee vondsten van deze soort boven tafel. Bovendien werden er geluidswaarnemingen gedaan. Reden om ons af te vragen of deze vleermuis wel een dwaalgast is, of toch een – zeldzame – ‘standvleermuis’, die door zijn vermeende zeldzaamheid misschien maar al te vaak voor laatvlieger wordt uitgescholden? Augustus 1995, er verschijnen berichten over een zeldzame vleermuis in de kranten van het noorden des lands. Een tweekleurige vleermuis (een mannetje) is uitgeput op het terrein van de EPON, het electriciteitbedrijf, in de Eemshaven gevonden. Het hulpbehoevende dier wordt door Jan Doevendans en Erik Menkveld op krachten gebracht en later in Paterswolde (Drenthe) vrijgelaten. Daar blijft het niet bij; niet lang daarna wordt door Marjan van Oosten een vrouwelijk dier ontdekt dat al ruim een jaar in de diepvries van de dierenambulance ligt. De vleermuis blijkt op 30 juli 1994 gevonden te zijn in Holwierde, waar het een dag en een nacht aan een dakgoot hing. Dit dorpje ligt in de buurt van Delfzijl en de Eemshaven. Twee vondsten dus binnen korte tijd. Beide dieren waren klaarblijkelijk uitgeput. Waren ze misschien de Dollard over komen vliegen?