De laatste jaren zijn er enkele boommarters doodgevonden in de IJsselmeerpolders. Opvallend is de concentratie van de waarnemingen op twee plekken. Gaat het nog steeds om zwervers die het nieuwe land verkennen, of zijn er misschien toch al populaties aanwezig die zich voortplanten? Zijn de bossen daarvoor al wel oud genoeg? De boommarter geldt in Nederland als een betrekkelijk zeldzame soort. Buiten de grote bosgebieden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug worden boommarters maar spaarzaam waargenomen. Uit Gaasterland, het zuidwestelijke deel van Twente, Salland, de Achterhoek, de Liemers en Noord- en Midden-Limburg – gebieden waaruit het voorkomen in het verleden werd vermeld – is de soort nu geheel of praktisch geheel verdwenen (Hollander & Van der Reest, 1994).