Op 13 april heeft de Algemene Ledenvergadering van de VZZ plaats gehad. Twee belangrijke veranderingen stonden op het programma. Om te beginnen droeg Sim Broekhuizen, na vier jaar voorzitter te zijn geweest, de hamer over aan Kees de Lange. Zonder overdrijving kan gezegd worden dat de huidige betrokkenheid van de VZZ bij veel activiteiten mogelijk was dankzij de onvermoeibare inzet van Sim. Gelukkig verlaat hij het bestuur niet helemaal, zodat het nieuwe bestuur niet meteen alles zelf hoeft op te knappen. De secretaris, Manfred Weisz, heeft het bestuur wel definitief verlaten en zijn functie overgedragen aan Ton Goedhart. Manfred heeft tijdens zijn secretarisschap een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de VZZ. Hoewel uit het bestuur gestapt, blijft ook hij nog actief; hij heeft alweer ideeën voor een nieuwe werkgroep.