Oplettende liefhebbers van zoogdieren hebben allemaal wel eens wilde konijnen waargenomen met een vachtkleur die afwijkt van de zogenaamde wildkleur. Op het waddeneiland Schiermonnikoog gaat een hoge konijnendichtheid gepaard met een bonte stoet van vachtkleuren. Geheel zwarte konijnen zijn de meest opvallende. Een veel gehoorde verklaring voor deze variatie in vachtkleuren is dat het (nazaten van) losgelaten tamme konijnen zijn. Maar is predatie niet een veel waarschijnlijker oorzaak voor dit fenomeen? Konijnen hebben een lange geschiedenis in Nederland. Uitgestorven in de laatste ijstijd, zijn ze in de Middeleeuwen door de mens uit het zuid-westen van het Middellandse Zeegebied in Nederland ingevoerd (Rentenaar, 1978). Ze troffen in droge zandige (duingebieden een zeer geschikt leefgebied en bereikten al snel hoge dichtheden. Het belangrijkste doel van het uitzetten was de jacht, het konijn vormde en vormt nog steeds één van de meest geliefde doelen van jagers.