Vanouds waren kerkzolders bekende schuilplaatsen voor uilen en vleermuizen. De kerkuil komt reeds lange tijd niet meer voor op kerkzolders, behalve in nestkasten. Over de huidige bewoning door vleermuizen is minder bekend. Glas & Braaksma (1980) constateerden weliswaar een achteruitgang van vleermuizen op kerkzolders, maar zij baseerden dit op een klein aantal kerken waar aanvankelijk kolonies bekend waren. Voor de Zoogdierenwerkgroep van Zuid-Holland was dit reden om in 1992 opnieuw te beginnen met een inventarisatieronde langs de Zuidhollandse kerken. Anno 1995 zijn er zoveel kerken onderzocht dat een vergelijking met oudere gegevens zinvol is.