De naam ‘De Wieden’ staat voor een bijna 6000 ha groot natuurreservaat, bestaande uit laagveenmoeras, in de kop van Overijssel (NL), beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten (ruim 5000 ha) en het Staatsbosbeheer. Eerstgenoemde vereniging staakte per 1 januari 1995 de jacht op reeën. Al eerder, in 1992, verzocht de Vereniging Natuurmonumenten de Stichting Reeënonderzoek Nederland (SRN): ’...aan te geven waar het beheer van de vereniging uit dient te bestaan teneinde een levensvatbare populatie reeën in De Wieden te behouden...’. De studie van de SRN werd in 1995 afgerond en de belangrijkste resultaten werden neergelegd in een rapport met de titel: Draagkrachtbepaling voor reeën in “De Wieden”.