In Nederland is de otter verdwenen, een teken dat het met de natuur en het milieu niet best gesteld is. Op dit moment wordt er op vele fronten gewerkt om de natuur- en milieukwaliteiten te verbeteren, zodat de otter uiteindelijk terug kan keren. Verschillende organisaties zijn op diverse lokaties bezig om de waterkwaliteit te verbeteren en de ecologische verbindingszones te herstellen. Natuur en Milieu Overijssel verzorgt in het project ‘De otter terug in Overijssel’ de voorlichting en educatie. De campagne richt zich op een brede doelgroep, van (school)kinderen tot recreatiebedrijven. De aandacht en maatregelen blijken effect te hebben! De waterkwaliteit in een aantal natuurgebieden, waaronder de Weerribben en de Wieden, is dusdanig verbeterd dat de otter hier terug zou kunnen keren. Maar voor het zover is, moet nog een aantal knelpunten opgelost worden. Zo is een aantal faunavoorzieningen nodig, zoals tunnels onder wegen en looprichels onder bruggen (zie voor een goede beschrijving van het gebruik van deze voorzieningen door otters het artikel van Aksel Bo Madsen in Lutra 39(2): 76-90). Ook moeten beschermende voorzieningen in palingfuiken worden aangebracht, zodat otters hierin niet kunnen verdrinken.