Spitsmuizen, woelmuizen, ware muizen, slaapmuizen, vleermuizen. Veel mensen weten niet hoe rijk de muizenfauna van België en Nederland is. U kunt daar wat aan doen. Bestel de serie ansichtkaarten met bedreigde zoogdieren in Nederland en België en verspreid ze onder uw kennissen, familie en collega’s. Het gaat om veertien soorten, voor elke soort een kaart (zie illustratie). Op de achterkant van elke kaart staat een korte beschrijving van de soort en een kaartje van de verspreiding in België en Nederland. De hele set van 14 kaarten is bij de VZZ te bestellen door f 15,- (BF 300), inclusief verzendkosten, over te maken naar rekeningnummer 000-1486269-35 van de Postchecks (België) of naar rekeningnummer 203737 van de Postbank (Nederland), onder vermelding van ansichtkaarten.