Eind 1994 startte de Zoogdierenwerkgroep van de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (ZWG-JNM) een nieuw project: de zoogdiereninventarisatie van Vlaanderen. De reden hiervoor is heel eenvoudig: de actuele verspreiding van zoogdieren in Vlaanderen is slecht bekend. In 1986 verscheen er wel een ‘Zoogdieren-inventarisatie van Vlaanderen, 1976- 1985’ (Holsbeek, Lefevre, Van Gompel & Vantorre, 1986), maar sindsdien is er zeer veel veranderd. Sommige soorten hebben een sterke opmars gemaakt, andere zijn spectaculair teruggevallen. Van een aantal soorten weet men zelfs niet meer of ze nog in Vlaanderen voorkomen. Het huidige inventarisatieproject wil deze leemte opvullen door het verzamelen van zoveel mogelijk zoogdierwaarnemingen van na 1986. Het is de bedoeling om deze in het jaar 2000 te bundelen in een ‘Atlas van de Vlaamse Zoogdieren’. Met dit artikel pogen we summier aan te geven hoe het nu, na twee jaar waarnemingen verzamelen, staat met het project. Meer gedetailleerde gegevens zullen te lezen zijn in een voorlopige verspreidingsatlas, waarvan de verschijning voorzien is tegen het eind van 1997. Een eerste prangende vraag is uiteraard: ‘Hoeveel waarnemingen hebben we al?’ Het antwoord is: meer dan 12.000! Een exact cijfer geven is uiteraard onmogelijk, aangezien er nog steeds waarnemingen binnenstromen en enkele mensen nog gegevens op diskette hebben staan, die niet gecentraliseerd zijn.