Sinds 1995 vindt er in een flink aantal gebieden een jaarlijkse telling van eekhoornnesten plaats, in het kader van het project ‘Zoogdiermonitoring’. Iedere eekhoorn heeft een redelijk stabiel aantal nesten, gemiddeld vier tot vijf per eekhoorn. Het aantal nesten in een bosgebied geeft dus een goede indruk van het aantal eekhoorns. Omdat gebleken was dat in Gelderland veel mensen zich als deelnemer hadden opgegeven zonder echter daadwerkelijk nesten te tellen, heb ik daar in januari een excursie georganiseerd met als onderwerp het herkennen van eekhoornnesten. Want kennisgebrek bleek de oorzaak van het gesignaleerde gebrek aan aktie. De excursie werd gehouden in een terrein van Natuurmonumenten te Wolfheze, onder leiding van twee deskundigen, Wim Nieuwenhuizen en Harry Bussink, beiden werkzaam bij het IBN (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek). Zij hadden het gebied tevoren geselecteerd en reeds een aantal nesten opgezocht. Van de dertig belangstellenden die wij in Gelderland kenden waren er achttien gekomen. Het was door deze opkomst een grote en gemotiveerde groep die tot het allerlaatste (water)koude moment veel belangstelling aan de dag legde. Ook de grote deskundigheid en het enthousiasme van de leiding heeft veel bijgedragen aan een geslaagde dag. De excursie is zelfs zo goed bevallen dat vrijwel alle aanwezigen aangaven meteen zelf aan de slag te gaan.