Zo’n drie jaar geleden begonnen de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en de Vleermuiswerkgroep Nederland met het op systematische wijze tellen van zoogdieren, het zogenaamde 'monitoren’. Ook vleermuizen worden ‘gemonitord’, onder andere met PTT-tellingen. Denk nu niet dat de mannen en vrouwen, die voor dag en dauw de post bezorgen of ’s nachts telefoonkabels leggen, tussendoor wat vleermuizen tellen: PTT staat voor Punt- en Transect-