In maart is de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen gepresenteerd aan het publiek, het resultaat van vele uren (nachtelijk) veldwerk en doorzettingsvermogen. De spil van het atlasproject was Herman Limpens. Hij benadrukt dat het niet ‘zijn’ atlas is geworden, maar dat het vooral de atlas is van de vele (veld)medewerkers die bij nacht en ontij op pad zijn geweest. Met veel enthousiasme heeft Herman, die inmiddels in Duitsland met zijn vleermuiswerk is doorgegaan, zich ingezet voor het Vleermuis Atlas Project. Voldaan kan er teruggekeken worden op een soms zeer drukke periode. Hoe ben je in het vleermuizenwerk verzeild geraakt?