In februari 1996 vond in Lelystad een symposium plaats over herintroductie van dieren. Van dit initiatief van Staatsbosbeheer, de VZZ en de Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming is onlangs een verslag verschenen, een boekje met de tekst van de lezingen. Achtereenvolgens komen aan de orde een algemeen verhaal over de achtergronden van herintroductie (Hans Sluiter), een verhaal over praktijkervaringen met het uitzetten van vlinders (Jan van der Made), een verhaal over het optimaliseren van herintroducties (Henk Siepel), twee verhalen over de mogelijkheden en de noodzaak om lynxen uit te zetten op de Veluwe (resp. Jaap Mulder en Geert Groot Bruinderink), een verhaal over de noodzaak om elanden uit te zetten (Wouter Helmer) en een toelichting op de bepalingen en de regels van de ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)’ (M. Hoogmoed). Het geheel wordt afgesloten door een samenvatting van de dagvoorzitter M, Schouten en een opsomming van de IUCN-richtlijnen voor herintroductie.