Op zaterdag 11 oktober organiseert de VZZ samen met de NOU (Nederlandse Ornithologische Unie) een lezingendag (in Wageningen) over de relaties tussen roofdieren en prooidieren. Vogels en zoogdieren kunnen beide rollen vervullen, en de lezingen gaan dan ook onder andere over kerkuilen, buizerden, muizen, vossen en weidevogels. De toename van predatoren (buizerd, havik, vos) leidt vaak tot bezorgdheid. Moerasvogels en weidevogels moeten het veld ruimen. Hoe moeten we daar als natuurbeschermers tegen aan kijken? Hebben predatoren werkelijk zo’n groot effekt op prooipopulaties als wel wordt beweerd? Zijn de aantallen predatoren ‘onnatuurlijk’ hoog, bijvoorbeeld door het ontbreken van superpredatoren als wolf en oehoe? Of is de dichtheid van sommige prooisoorten in het verleden ‘onnatuurlijk’ hoog geweest door vervolging van predatoren? Het programma (voor zover nu bekend) kent de volgende lezingen: – Johan de Jong: Kerkuil – Fred Koning & Gert Baeyens: Uilen en roofvogels in een dynamisch duinlandschap – Rob Bijlsma: Ook de opportunistische buizerd loopt aan de leiband van het muizenaanbod – Cor Dijkstra, Serge Daan c.s.: Torenvalk en veldmuizen – Arie Swaan: Vos en weidevogels in het Noordhollands Duinreservaat – Ron Veldkamp: Invloed van vossenpredatie op weidevogels in de Bandpolder – Bart Ebbinge & Bernard Spaans; Predatie en broedsucces van de rotgans in Taymir.