Eén blik op de verspreidingskaart en je weet genoeg. De boommarter is in Nederlands Limburg een zeldzame verschijning. Reden voor de Provincie om deze soort extra aandacht te geven in haar natuurbeleid. Het boommarter actieplan ROM-Mergelland vormt een eerste stap. De betekenis van de boommarter voor het natuuren landschapsbeleid blijkt belangrijker dan verwacht. In 1995 is in Zuid-Limburg een ROMproject van start gegaan. ROM staat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu, Het doel van dit project is de integratie van ruimtelijk beleid en milieu- en waterbeleid, zodat duurzame ontwikkeling op een efficiënte en snelle manier tot stand kan komen. De realisering van het landelijke beleid in de vorm van de Ecologische Hoofdstruktuur (EHS) neemt nog enige tientallen jaren in beslag en zal voor sommige zeldzame dieren en planten te laat komen. Het behoud van dergelijke soorten vormt een onderdeel van het ROM-project. Per soort wordt een overlevingsplan opgesteld waarin vooral korte termijn maatregelen staan beschreven.