De Werkgroep Internationaal van de VZZ bestaat nu ruim anderhalf jaar en begint de kinderschoenen te ontgroeien. Dat wil zeggen: het aantal activiteiten van de werkgroep is de laatste tijd sterk toegenomen. Voor eind 1997 en voor 1998 staan of stonden een viertal activiteiten op de rol die het ambitieniveau van de werkgroep aangeven. Een eerste belangrijke activiteit van de werkgroep was het bezoek van vier zoogdierkundigen uit Benin aan Nederland, eind november. In dit West-Afrikaanse land is onlangs een netwerk opgericht van knaagdierdeskundigen. Er stonden verschillende vraagstukken rond knaagdieren centraal, zoals gezondheidsaspecten voor de mens, schade aan landbouwgewassen, consumptie, biodiversiteit en ecologie. Het probleem is dat kennis van zoogdieren in Benin beperkt aanwezig is. Ook is er weinig ervaring met het gebruik van wetenschappelijke informatie bij de ontwikkeling van beleid. Omdat de VZZ deze kennis en ervaring wel heeft, lag het opbouwen van contacten tussen het Beninese netwerk en de VZZ voor de hand.