Vaak staan we in Vlaanderen met open mond te kijken naar wat in Nederland op het gebied van natuur wel allemaal mogelijk is. Vooral de grote eenheden natuur die men er verwerft, zonder daarbij gemolesteerd te worden door de boeren, wekken ver- en bewondering en een beetje afgunst. Op één punt staan we in Vlaanderen echter een ietsje verder. De vos geniet op dit ogenblik een betere bescherming dan in Nederland. Een bescherming die zelfs uniek te noemen is in Europa. Er is allereerst een schoontijd van 1 februari tot 30 juni, een periode waarin de vos niet mag bejaagd worden. Bovendien zijn de burchten te allen tijde beschermd, burchten mogen op geen enkele manier verstoord worden en mag er in een straal van 25 meter niet gejaagd worden. Dit is vooral ingegeven door de bezorgdheid voor de das. Het verschil tussen dassen- en vossenburchten is niet steeds duidelijk en bovendien is het samenwonen van das en vos bepaald geen zeldzaamheid. Hopelijk blijven deze maatregelen behouden in de volgende jachtbesluiten.