In 1997 zijn leden van Réseau Rongeur et Environnement (RERE) uit Benin in Nederland en België geweest om iets te leren over de manier waarop hier onderzoek aan knaagdieren gedaan wordt en hoe hier museumcollecties beheerd worden (zie Zoogdier 8(3)). Er zijn toen ook afspraken gemaakt voor vervolgplannen om de samenwerking en de uitwisseling van kennis uit te breiden. Een van de afspraken was dat de VZZ RERE zou helpen bij het opzetten van een inventarisatie naar de knaagdieren van Benin. Een handig hulpmiddel daarbij is het hebben van een veldgids met tekeningen van de Beninese knaagdiersoorten. Er is in Benin geen uitgebreid netwerk van mensen die veel in het veld komen én de knaagdiersoorten op naam kunnen brengen. Wel lopen er veel mensen rond die de knaagdieren die ze tegenkomen van hun land jagen of opeten. Om snel een overzicht te krijgen van de verspreiding van soorten kan aan deze mensen gevraagd worden welke soorten ze gezien hebben. Dat lukt alleen als aan die mensen voorbeelden van de bestaande soorten getoond kunnen worden. Daarom heeft de Werkgroep Internationaal van de VZZ een subsidie bij de Stichting Ecooperation aangevraagd om een veldgids te maken. Deze aanvraag is toegekend. In 2000 zullen enkele VZZ-ers naar Benin gaan om RERE te helpen bij het maken van die veldgids en het opzetten van een landelijke inventarisatie. De VZZ-ers leren dan ook hoe in een Afrikaans land zoogdieronderzoek en -bescherming uitgevoerd worden, kennis die zeer nuttig kan zijn voor de contacten met andere landen buiten Europa, maar die ook voor andere landen binnen Europa van belang kan zijn. Nederland is namelijk niet het enige land dat samenwerkingsverbanden is aangegaan met Benin. Dennis Wansink