De nieuwe rubriek 'Hyperlink' wil de lezer informeren over websites en elektronische nieuwsbrieven op het internet die interessante informatie verschaffen over zoogdieren. Elk kwartaal wordt een selectie gemaakt uit de veelheid die het internet aanbiedt. Er wordt bij voorkeur gerefereerd naar websites en nieuwsbrieven die inhoudelijk goed zijn onderbouwd en waardevolle informatie verschaffen over uiteenlopende aspecten. In de marge daarvan wordt ook melding gemaakt van digitale publicaties (Cd-rom's, programma's, verhandelingen, boeken, persoverzichten). Doordat de inhoud van de sites en publicaties regelmatig door de beheerders wordt veranderd en uitgebreid en vaak een enorme verscheidenheid aan informatie verschaft, verwijzen de besprekingen enkel naar de belangrijkste elementen. Hou in ieder geval rekening met veranderingen in de adresverwijzingen (links). Mocht je het spoor bijster raken, dan is een hyperlink naar de in dit nummer besproken sites terug te vinden op onze eigenste website: http://www.vzz.nl