Najaar 2001 organiseerden de NOZOS en de veldwerkgroep van de VZZ twee herfstkampjes in het Vechtplassengebied en de Vechtstreek. Uitvalsbases waren forten in de Hollandse waterlinie, werkterrein een deel van de vele moerassen, rietlanden en andere natte en ruige terreinen die de regio rijk is, verspreid over de gemeenten Wijde meren (voorheen o.a. Loosdrecht), Maarssen, Breukelen en Hilversum. Beide kampjes hadden tot doel een beter beeld van de plaatselijke kleine zoogdierfauna te geven. Met Noordse woelmuis en waterspitsmuis hoog op het verlanglijstje van de deelnemers. In dit artikel een korte samenvatting van de resultaten met als smaakmakers twee bijzondere vangsten.