Afgelopen november zijn vier leden van de VZZ naar Benin gegaan om knaagdieronderzoek te doen. Zij hebben daarbij ook gekeken naar andere zoogdiergroepen, zoals bijvoorbeeld vleermuizen. Het team van de VZZ bestond uit Eric Thomassen, Jan Piet Bekker, Dennis Wansink en Marijke Drees. Vanuit ReRE waren betrokken: Marius Rodrigue Ekué, Achille Assoghbadjo, Toussaint Lougbegnon, Sévérin Tchibozo en Joseph Guedegbe. Het bezoek begon met een symposium, waar VZZ-ers en Beniners spraken over biodiversiteit en bescherming. Daarna zijn, in elf velddagen, twee bosgebieden geïnventariseerd.