Flevoland is een jonge provincie. De bossen zijn er niet ouder dan 60 jaar. Het bosecosysteem wordt langzaam ouder en compleet. Zo probeert de zwarte specht er voet aan de grond te krijgen en neemt het aantal waarnemingen van de boommarter in Flevoland toe. Verwacht mag worden dat de zwarte specht in twintig jaar de polderbossen veroverd zal hebben en dat er dan voor de boommarter ook voldoende voortplantingsplekken aanwezig zullen zijn. Onduidelijk is echter of de boommarter nog twintig jaar kan wachten, want de populatie in Nederland is niet zo krachtig, zodat het niet zeker is dat de boommarter zich ook over twintig jaar nog in Flevoland kan vestigen. Landschapsbeheer Flevoland besloot daarom in 2002, met hulp van Provincie Flevoland, ‘tijdelijke’ nestplaatsen te creëren door het ophangen van boommarterkasten. Verspreid over de provincie zijn, paarsgewijs, in vijf gebieden tien kasten opgehangen. Deze gebieden zijn: Kuinderbos, Roggebotzand, Ellerslenk, Zuigerplasbos en Hollandsche Hout. Van deze bossen is bekend, dat er wel eens een boommarter gezien is. De kasten, die ongeveer 90 centimeter hoog zijn en twee ingangen hebben, zijn drie tot vier meter hoog opgehangen in bomen die krooncontact hebben met nabijgelegen bomen. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in Reinhold & Wolfs, (2003).