In het kader van een onderzoek naar de konijnenziekte Rabbit Haemorrhagic Disease door de Zoogdiervereniging VZZ neemt een aantal jagers bloed af van door hen bemachtigde konijnen. Zij nodigden de auteurs uit om een dag met fretten op konijnenjacht te gaan. Die lieten zich de kans niet ontnemen om deze ambachtelijke jachtvorm mee te maken. De fret Mustela furo is waarschijnlijk in Noord Afrika ontstaan door domesticatie van de bunzing en tweemaal geïntroduceerd in Europa. Eerst rond het begin van de jaartelling door de Romeinen, die de fret al voor de jacht gebruikten (Strabo, 50 BC). Volgens Plinius stuurde Keizer Augustus kisten vol fretten naar de Balearen na klachten over een konijnenplaag aldaar. De tweede keer werd de fret door de Moren meegenomen naar Spanje en daar ingezet tegen het konijn. Kennelijk met succes, want in de dertiende eeuw werd het fretteren van Mongolië tot Engeland als jachtmiddel gebruikt. Met name voor mensen van stand: men mocht alleen een fret bezitten als men meer dan 40 shilling per jaar verdiende. In Nederland wordt nog steeds gefretteerd, zowel voor de jacht als in het kader van schadebestrijding.