Bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan heeft de Vereniging Das en Boom het boek ‘De das gered!’ het licht doen zien. Het heeft als ondertitel: ‘Hoe een vereniging zichzelf overbodig maakte’. Het boek is een herziene en uitgebreide 5e druk van ‘De das in Nederland’ van dezelfde auteur. De nieuwe versie is qua vormgeving ‘gemoderniseerd’ door veelvuldig (her)plaatsen van teksten in kaders met diverse achtergrondkleuren. De in oudere versies meestal zwart-wit afgedrukte foto’s zijn opnieuw (nu deels in kleur) opgenomen en aangevuld met mooie nieuwe kleurenfoto’s, die goed aansluiten bij de tekst. De indeling en de inhoud van de hoofdstukken is in hoofdlijnen hetzelfde gebleven, zij het met nieuwe titels en tussenkoppen en met opschoning van de soms wat wijdlopige teksten of al te suggestieve opmerkingen. In het hoofdstuk over de ontwikkeling van de dassenstand in Nederland is te zien, hoe de aantallen in alle provincies behalve Zuid-Holland en Zeeland inmiddels zijn toegenomen; zelfs in Flevoland wordt incidenteel een das waargenomen. Het totale aantal voor het hele land is van 1200 dieren in 1980 op ca. 4500 in 2006 gekomen.