Zaterdag 17 november viert de Zoogdiervereniging haar 55e verjaardag. Reden om een feestje te bouwen. Dit doen we in de vorm van een symposium met als titel ‘Zoogdierbescherming werkt!’ Dit jaar verschijnt namelijk ook een herziene versie van de Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren. Ten opzichte van de vorige versie (1994) zijn er positieve en negatieve ontwikkelingen te melden. Met 23 van de 57 inheemse soorten gaat het nog niet zo goed of ze zijn erg zeldzaam, maar vier soorten konden van de Rode Lijst gehaald worden omdat het beter met ze gaat. Daarnaast zijn twee soorten naar een lagere categorie geschoven, zij zijn nu minder zeldzaam. Blijkbaar hebben de inspanningen van natuurbeschermers, terreinbeheerders en overheden effect gehad. Dit symposium gaat daar op in. De ervaringen van de afgelopen jaren kunnen nuttig zijn voor het behoud van de soorten die nog op de Rode Lijst staan. Het symposium wordt in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep van het Vlaamse Natuurpunt georganiseerd. Veel bedreigde of zeldzame zoogdieren leven langs onze landsgrenzen. Voor hun behoud is een goede samenwerking met onze buren van groot belang. Tevens kunnen we veel leren van hun ervaringen met beschermingsacties voor deze soorten.