Een regenachtige zomer, dat kun je wel zeggen. Een winderige zomer, dat ook. Veel vleermuizen en andere kleine zoogdieren zullen het lastig gehad hebben. Net als mensen overigens. Onze werkgroepen zaten alweer niet stil, hoewel de vakantieperiode soms iets van een winterslaap heeft: niemand bereikbaar, werk raakt onder een laag stof. Zo ook het afwerken van een aantal artikels uit Vlaanderen voor dit nummer. Dat belooft voor het volgende nummer! Straks komt de hazelmuizenmonitoring weer op gang, met uiteraard de steeds langer wordende reeks bosranden in de Voerstreek, maar dit jaar gaat speciale aandacht naar de andere kant van het land: het uiterste noorden van Henegouwen, tegen de grens met West-Vlaanderen aan. In de jaren ‘90 werden nog hazelmuizen waargenomen op luttele kilometers van de West-Vlaamse heuvels. In al die jaren tussen nu en dan had niemand aandacht voor deze kleine restpopulatie. Eerder onderzoek laat weinig hoop, maar komende maand oktober willen we uitsluitsel. Wie wil meehelpen is welkom!