Zuid-Limburg mag dan voor Nederlandse begrippen rijk zijn aan zoogdieren, de verarming ligt ook in het heuvelland op de loer. Van de exclusief Limburgse soorten, die hier veelal de noordgrens van hun verspreidingsgebied bereiken, gaat alleen de grote bosmuis op eigen kracht vooruit. Hoever wij het met de hamster hebben laten komen voordat de helpende hand uitgestoken werd, is alom bekend, maar er dreigen nog een paar soorten aan de aandacht, én aan ons land te ontsnappen. Dit besef is bij provincie en rijk doorgedrongen en resulteert onder andere, in de inhaalslag, om een actueel beeld van de zoogdierverspreiding te verkrijgen. Dit artikel gaat over de hazelmuis Muscardinus avellanarius, maar begint met de eikelmuis Eliomys quercinus, een medelid van de familie van de slaapmuizen.