De korenwolf is een van de weinige knaagdieren in Nederland en Vlaanderen die een winterslaap houden in een zelf gegraven ondergrondse burcht. Gedurende enkele maanden verlaat het dier de burcht niet en leeft het op de aangelegde wintervoorraad en de in het lichaam aanwezige vetreserves. Uit onderzoek blijkt dat het percentage burchten dat in het voorjaar weer wordt geopend, per akker sterk kan verschillen. Het is niet duidelijk hoe dat komt, maar verkennend onderzoek laat zien welke factoren van invloed zijn op een succesvolle overwintering. De korenwolf of (Europese) hamster Cricetus cricetus is in Nederland sterk in aantal en verspreiding afgenomen, maar sinds 2002 worden beschermingsmaatregelen genomen om de hamsters te helpen. De bescherming van de soort is een groot succes, want de populatie is – na het in het wild uitsterven in 2002 – in enkele jaren tijd weer aangegroeid tot 600 burchten (La Haye et al., 2006; Bakker & van Noorden, 2007).