Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren zal de geboorte van de jongen (hopelijk) tot enige positieve opwinding leiden. Helaas loopt het niet altijd zoals gewenst. Ook bij bevers gaat er wel eens iets mis. Op 28 juni 2007 werd in de Brabantse Biesbosch bij 'Lange Plaat' door een recreant een bever dood in het water aangetroffen. Boswachter Dirk Fey werd op de hoogte gebracht en stelde het dier veilig voor onderzoek. Aangezien de bever nog enigszins stijf was (rigor mortis) kon het dier nog niet lang dood zijn. Wat direct opviel waren de vier sterk gezwollen tepels die op de borst te zien waren (zie foto). De bever is één van de weinige zoogdiersoorten waarbij de melkklieren zich ter hoogte van de borst bevinden (borsten), in plaats van onder aan de buik. Dit hebben ze gemeen met soorten als de mens(apen) en de olifant. Bij bevers komen de tepels alleen buiten de vacht bij (hoog)zwangere vrouwtjes en gedurende de periode dat de jongen gezoogd worden. Nadat de jongen gespeend zijn duurt het enige weken voordat de tepels niet meer zichtbaar zijn. In Nederland worden de meeste jongen in de tweede helft van mei en begin juni geboren. Het betrof hier dus een volwassen vrouwtje dat waarschijnlijk recent jongen had geworpen. Uitwendig was er niets bijzonders aan het dier te zien waaruit viel op te maken waaraan het gestorven zou kunnen zijn.