Evenals in Nederland is de hazelmuis Muscardinus avellanarius in Vlaanderen een beschermde en vermoedelijk sterk bedreigde soort. In 2003 is onderzoek gestart naar de status van de soort, om overheden en terreinbeheerders inzicht te geven in de wenselijkheid en de aard van te nemen beschermingsmaatregelen. Het lijvige en zeer gedetailleerde rapport bevat alle bekende historische waarnemingen in Vlaanderen en de resultaten van het verspreidingsonderzoek tot en met 2006. In 2006 brachten 43 vrijwilligers van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep de habitatkwaliteit van de bossen minutieus in kaart. Alle min of meer geschikte habitatplekken werden uitgekamd op aanwezigheid van de hazelmuis. Naast zichtwaarnemingen en dode hazelmuizen (ook schedels in braakballen), werd gezocht naar nesten en specifieke knaagsporen. Indien de situatie niet afwijkt van die in eerder beschreven onderzoek wordt in het rapport daar naar verwezen.