Onbetwist hèt moment van de afgelopen maanden in onze beide werkgroepen was het hazelmuizenweekend in Nieuwkerke, West-Vlaanderen, waarbij we in het aangrenzende Ploegsteert (Henegouwen) naar Hazelmuizen speurden. Ondanks voorliggende historische waarnemingen in het niet al te verre verleden en intensief speuren van bijna 30 deelnemers, vonden we niet alleen geen hazelmuizen, maar ook geen hazelmuizenbiotoop meer die naam waardig. Evenwel stond op verschillende momenten tijdens het weekend iedereen wel eens oog in oog met een rustig in de struiken foeragerende eikelmuis, die zich bij momenten ook gewillig liet fotograferen. De vondsten en waarnemingen even buiten beschouwing gelaten, is het weekend ook nog om een andere reden een succes: we legden als werkgroep duurzame contacten met onze Waalse en Noord-Franse collega’s, die blijkbaar aangenaam verrast waren door onze doortastende aanpak. Zozeer zelfs, dat de Noord-Fransen intussen op een eigen vervolg aan dit weekend broeden, meer bepaald in de omgeving van enkele Noord-Franse bossen waar mogelijk ook nog hazelmuizen zouden voorkomen. Wordt dus vervolgd! Intussen zat ook de Vleermuizenwerkgroep niet stil. Een activiteit die er wat uitsprong is deze: eind oktober werd in Brussel gespeurd naar de late activiteit van vleermuizen, met de hoop op eventuele tweekleurige vleermuizen. Ik weet nog niet of het wat geworden is, maar dat leest u ongetwijfeld in een volgende Zoogdier.