De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid, waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn bedreigd of zelfs verdwenen, en welke niet? De bedreigde soorten vragen extra aandacht van beleid en beheer, zodat hun achteruitgang kan worden gestopt en hopelijk gekeerd. Twaalf jaar na publicatie van de eerste Rode Lijst Zoogdieren in de Staatscourant in 1995, verscheen op het symposium 'Zoogdierbescherming werkt’ in november 2007 het Basisrapport voor een nieuwe Rode Lijst Zoogdieren. Dit is een advies van de Zoogdiervereniging VZZ aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naar verwachting zal het Ministerie van LNV in 2008 de Rode Lijst publiceren. Beschouwd voor de Rode Lijst is een groep van alle inheemse òf al voor 1900 ingeburgerde zoogdiersoorten, die zich na 1900 in tenminste tien aangesloten jaren in ons land voortgeplant hebben. Dit leverde een lijst van 57 soorten op. Een voorbeeld van zo’n soort is de bever Castor fiber: een inheemse diersoort, die al lang geleden uitgestorven was in ons land. Na herintroductie in 1988 plant de bever zich bijna twintig jaar voort. Voor de nieuwe Rode lijst is hij dus beschouwd. In 1994 had hij zich nog geen tien jaar voortgeplant, waardoor de soort toen niet is beschouwd is. De nieuwe Rode Lijst bevat 24 soorten die aandacht behoeven, waaronder de bever. Dat is 42% van de het totale aantal beschouwde zoogdiersoorten.