In 2003 heeft de Zoogdiervereniging VZZ in Zuid-Limburg een onderzoek naar de eikelmuis Eliomys quercinus uitgevoerd. Een van de gebruikte methoden om de aanwezigheid van eikelmuizen vast te stellen, was het ophangen en controleren van eikelmuiskasten. Helaas heeft dit onderzoek geen waarnemingen opgeleverd. Zoals Dick Klees in Zoogdier 18-4 beschreef, heeft er in 2007 een nieuw onderzoek plaats gevonden in het kader van 'De Inhaalslag'. Hierbij zijn opnieuw kasten opgehangen en is er met life-traps gevangen, waarbij diverse dieren zijn aangetroffen in de omgeving van het Savelsbos en het Cannerbos.