Van 3 tot 11 november 2007 heeft voor de zesde keer de Braakbalpluisweek plaatsgevonden. De Zoogdiervereniging VZZ organiseerde deze week voor de WILDzoekers, de jeugdnatuurclub voor 8 tot 16 jarigen waar de Zoogdiervereniging VZZ deel van uitmaakt. Naast het 'echte' braakbalpluizen bij bezoekerscentra en natuurmusea hebben we dit jaar een digitaal braakbalspel 'Uilen & Muizen' ontwikkeld. In dit online spel, dat begint met het verzamelen van braakballen in een donker bos, wordt er uiteindelijk uit de geplozen braakballen weer een volledig muizenskelet gevormd en de soort bepaald. In de muizengalerij staat meer over de diverse muizensoorten te lezen. Op 31 oktober werd het 'Uilen & Muizen' spel geopend in Naturalis. Na de presentatie van het spel aan leerlingen van de Lorentzschool konden er echte braakballen worden geplozen. Kinderen die tijdens het spelen van het 'Uilen & Muizen' spel de smaak van het virtueel pluizen te pakken hadden gekregen, konden tijdens de pluisweek voor het pluizen van een echte braakbal terecht bij de zes bezoekerscentra van Natuurmonumenten: Dwingelderveld, Oisterwijk, Veluwezoom, 's Graveland, Brunssummerheide, Veluwezoom, De Wieden en Duincentrum Zandwaaier. Natuurmonumenten maakt ook deel uit van de WILDzoekers, waardoor het pluizen een echte WILDzoekers activiteit was. Naast deze WILDzoekerslocaties waren er nog 20 losse locaties (CNME centra en scholen) verspreid door het land, die op eigen initiatief pluisactiviteiten organiseerden.