In toenemende mate worden er in Nederland uitheemse eekhoorns in het wild waargenomen. Deze kunnen een gevaar opleveren voor onze inheemse rode eekhoorn Sciurus vulgaris. Om een beeld te krijgen waar welke soorten op dit moment voorkomen, roept de Zoogdiervereniging VZZ iedereen op die een uitheemse eekhoorn ziet, dit te melden. In een aantal Europese landen (Groot Brittannië, Ierland, Italië) is de uit Amerika afkomstige grijze eekhoorn Sciurus carolinensis uitgezet. Het gevolg is dat de inheemse rode eekhoorn in die gebieden bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Hoogstwaarschijnlijk zijn er meer soorten die een gevaar voor de inheemse soort vormen als ze de kans krijgen zich in Nederland te vestigen.