In het kader van de zorg voor de biodiversiteit wordt de laatste tijd behoorlijk wat aandacht gevraagd voor in het wild voorkomende exoten en de mogelijke bedreigingen voor de inheemse natuur. Voor elke taxonomische groep zijn er al snel meerdere soorten te noemen die deze negatieve rol zouden kunnen vervullen. Bij de roofdieren wordt dan klassiek aan de Amerikaanse nerts, de wasbeer en de wasbeerhond gedacht, die ook in West-Europa in het wild worden aangetroffen en in sommige buurlanden aan een opmars bezig zijn. Tussen 1998 en 2006 heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) alle dode marterachtigen in Vlaanderen laten verzamelen. Dode dieren (vooral verkeersslachtoffers) konden bij het speciaal hiervoor opgerichte Marternetwerk ingeleverd worden. Om er zeker van te zijn dat geen fouten werden gemaakt bij het op naam brengen van de gevonden soorten werd gevraagd om vondsten van andere roofdieren, inclusief exoten, ook door te geven. Zodoende is ook een beeld verkregen over het voorkomen van uitheemse roofdieren in Vlaanderen.