Jacob van Olst werd in november 2007 door de leden van de Zoogdiervereniging VZZ gekozen tot voorzitter. In het dagelijks leven is Van Olst directeur van het Flevo-landschap, een van de twaalf provinciale Landschappen die zich bezighouden met natuurbescherming onder andere door aankoop en beheer van natuurgebieden. Wat is je favoriete zoogdier?