De aanwezigheid van everzwijnen (wilde zwijnen) in Vlaanderen bleef tot enkele jaren geleden beperkt tot Voeren en enkele waarnemingen van ontsnapte dieren in de rest van Vlaanderen. Recent kwam daar echter verandering in. Sinds everzwijnen in Brugge halfweg 2006 de pers haalden, zijn ze van tijd tot tijd ‘hot news’. Telkens als er actie tegen ondernomen wordt of ze ergens waargenomen of omver gereden worden, zorgen ze voor de nodige commotie. Ook doet de aanwezigheid van everzwijnen en de problemen bij de aanpak ervan vragen rijzen bij de bestaande wetgeving en de organisatie van het wildbeheer en de jacht in Vlaanderen. In dit artikel geven we een overzicht van de informatie die het INBO tot nu toe verzamelde in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, de Hubertus Vereniging Vlaanderen en de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep.