Hoewel het edelhert in een ver verleden grote delen van Nederland bevolkte, was het voor de Tweede Wereldoorlog al teruggedrongen tot de Veluwe. Tijdens de oorlog werd het voortbestaan van het edelhert ernstig bedreigd. Maar sindsdien gaat het bergopwaarts. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de andere grote wilde inheemse hoefdieren van Nederland: wild zwijn, damhert en ree. Zijn de grenzen aan de groei bereikt? Edelhert, wild zwijn, damhert en ree zijn allemaal in aantallen en ook in verspreidingsgebied toegenomen, zij het in verschillende mate. Dat kan als succes worden betiteld voor die diersoorten en voor degenen die deze soorten een warm hart toedragen. Maar of het ook altijd echt een succes is of wordt gevonden is maar de vraag. Want wat is de definitie van succes (op soortniveaul? Het succes van een soort is onder meer te beschrijven door de toename in geografische verspreiding, de voorkomende aantallen – en eventuele trends hierin – en de mate van maatschappelijke belangstelling die er voor een soort is. In het publieke debat in Nederland wordt de grens veelal niet bepaald door de ecologische draagkracht, maar met name door het maatschappelijk draagvlak. Hoeveel overlast en landbouwen verkeersschade wordt geaccepteerd en hoe gaan bestuurders om met de weerstand bij burgers?