Windturbines zorgen voor groene energie. Het is dan ook niet gek dat organisaties als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds deze energiebron promoten en dat de Nederlandse overheid zich als doelstelling stelt in 2011 het aantal windmolens te hebben verdubbeld. Toch kleven er ook nadelen aan windturbines: zo worden niet alleen vogels, maar ook vleermuizen slachtoffer van de turbines. Onderzoek kan duidelijk maken welke maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen op vleermuispopulaties te minimaliseren. Dat windmolens slachtoffers kunnen maken, is al bekend sinds de jaren negentig in de VS grote aantallen slachtoffers bij windmolenparken werden gevonden. In Duitsland worden slachtoffers onder vleermuizen de laatste tien jaar systematisch gemonitord en verzameld. En het blijkt dat in alle Europese landen waar men zoekt naar slachtoffers, men ze ook vindt. In Nederland is er nog niet systematisch naar slachtoffers gezocht maar er is geen reden aan te nemen dat de situatie hier anders is dan bij onze oosterburen. Op dit moment worden veel nieuwe parken op het land en in zee (off shore) gepland en geplaatst en staat een groot aantal windmolens op de nominatie om vervangen te worden door modernere, grotere exemplaren. Nu is dé kans om in Nederland naast de bescherming van vogels en landschap ook de risico's voor vleermuizen serieus te nemen.