Eind 2006 had de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, na enkele jaren intensief inventariseren, een goed beeld van de verspreiding van de hazelmuis in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Enkel in het oosten van de gemeente Voeren werd deze schattige slaapmuis nog teruggevonden. In 2007 werd van start gegaan met een gestandaardiseerde monitoring: er werden 14 trajecten (zie kaart 1) afgebakend die jaarlijks tussen half september en half november tweemaal worden afgezocht op de aanwezigheid van hazelmuisnesten. De resultaten van 2007 waren behoorlijk indrukwekkend: dankzij de inzet van twaalf enthousiaste vrijwilligers werden 206 hazelmuisnesten langs de Voerense monitoringtransecten (onderzoekstrajecten) geregistreerd (tabel 1). Buiten de monitoring (dus zowel buiten de monitoringtransecten als binnen de transecten maar buiten de twee monitoringrondes) werden nog eens 49 nesten gespot. Vooral in het Veursbos lag dit aantal hoog en daar zal vanaf 2008 waarschijnlijk nog een bijkomend transect afgebakend worden. Het totaal voor 2007 ligt dus op 255 hazelmuisnesten, een pak hoger dan de 106 nesten die we in 2006 optekenden. We vonden niet alleen meer nesten, maar we zagen ook meer hazelmuizen: 64 in 2007 tegenover 23 in 2006. In alle gebieden werd minstens in één van beide jaren voortplanting vastgesteld.