Een bezoek aan een vogelkijkhut kan ook leuke zoogdierwaarnemingen opleveren. Wim Boersma uit Lelystad bekeek op 1 juni 2008 midden op de dag vanuit de hut bij de Lepelaarsplassen bij Almere de drukte in de aalscholverkolonie, toen zijn mond openviel van verbazing. Een vos was bezig in een wilg te klimmen, terwijl de nestelende aalscholvers luid kabaal maakten. Hij pakte een ei uit een nest op 5 a 6 meter hoogte en klom weer naar beneden. Verstopte het ei waarschijnlijk ergens, en klom opnieuw omhoog voor een ei. Nu was Wim voldoende bekomen van zijn verbazing om foto's te maken. Tenslotte gebeurde het voor de derde keer, toen was het nest blijkbaar leeg. De vos maakte gebruik van een deel van een boom die enigszins scheef hing, waarover hij schuin naar boven liep tot hij op een horizontale tak kon stappen. Hij liep heel zelfbewust en niet aarzelend, wat de indruk maakte dat het niet de eerste keer was. Dat vossen redelijk kunnen klimmen is wel bekend. Zo kunnen ze in gaas omhoog komen door hun polsjes in de mazen te steken. Er bestaat ook een prachtige foto, gemaakt door Martijn de Jonge, van een dode vos die aan een achterpoot in een appelboom hangt. Bij het appeltjes eten zijn evenwicht verloren. Het blijft echter een mooie ervaring om te zien hoe handig vossen er in zijn om op de onmogelijkste plaatsen voedsel te bemachtigen.