De boommarter Martes martes in Drenthe wisselt succesvolle jaren met veel jongen af met mindere jaren. Piekjaren lijken cyclisch terug te komen, wat ook in het buitenland geconstateerd is. Hypothesen na twaalf jaar monitoring van de boommarter in het noorden van Nederland. Naast de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is er in het noorden van Nederland een gebied waar de boommarter zich structureel voortplant. Dit gebied omvat, van zuid naar noord, het Drents-Friese Wold, de Compagnonsbossen bij Ravenswoud en de bossen rond Veenhuizen (figuur 1). Het gebied kan worden beschouwd als de kern van de boommarterpopulatie in Noord Nederland. Sinds 1993 zijn er elk jaar meerdere locaties gevonden waar de boommarter zich voortplant, terwijl af en toe ook in omliggende boswachterijen een nest gevonden wordt. Sinds 1997 worden de ontwikkelingen van deze boommarterpopulatie gevolgd in een kwantitatief monitoringsprogramma. (Canters & Wijsman, 1997; Kleef, 1998). Er wordt gekeken naar de jaarlijkse wisselingen in het aantal nesten en in de aanwas van jonge dieren. Welke inzichten levert dit onderzoek op?