Camera's zijn prima te gebruiken bij het inventariseren van zoogdieren. Huiskatten, hazen, dassen, boommarters, reeën, vossen en wilde zwijnen zijn allemaal al op de gevoelige plaat vastgelegd met gebruik van moderne technieken. Hoe gaat dat in zijn werk? In een eerder nummer van Zoogdier heeft roofdierdeskundige, Jaap Mulder, verslag gedaan van zijn geslaagde pogingen om in Limburg waarnemingen van wilde katten te verzamelen door middel van camera's met een bewegingssensor. Naast wilde katten heeft Jaap ook allerlei "bijvangsten" gefotografeerd, waaronder een bijzonder konijn. De Veldwerkgroep van Zoogdiervereniging VZZ zag, aangemoedigd door de Limburgse ontdekkingen, nog meer mogelijkheden: dassen en andere marterachtigen, vossen, lynxen, wolven, beren. In 2007 werd op het zomerkamp in Estland al gebruik gemaakt van een TrailMaster, een tamelijk ingewikkeld en prijzig systeem dat wel erg mooie beelden kan opleveren (zie Zoogdier, september 2007). Sinds kort beschikt de Veldwerkgroep ook over een aantal camera's die goedkoper en eenvoudiger zijn te bedienen. Hiermee hebben wij voorafgaand aan het zomerkamp in april en mei van dit jaar alvast wat geoefend in het Voornes Duin en op de Veluwe. Hier onze bevindingen.