Zelden heb ik zo hard moeten werken om een thema voor Hyperlink in elkaar te boksen. Wat voor de hand leek te liggen, eindigde in een moeizame en langdurige zoektocht doorheen het internet, waarbij veel geduld en enige kennis van de voertaal onontbeerlijk was. Mijn bedoeling was nochtans eenvoudig: een lijstje opstellen van websites over de verspreiding van zoogdieren in de belangrijkste Europese landen. Dat was echter buiten de waard gerekend. De teller bleef lang op vier rubriekjes staan en dwong me bijna tot onvoorwaardelijke overgave. Doch via slinkse trefwoorden slaagde ik erin om alsnog een zootje bij elkaar te garen. Om geen soort te missen, kan je best eerst eens alle in Europa ingeburgerde zoogdiersoorten overlopen op de website van de Europese zoogdierenorganisatie Societas Europaea Mammalogica (SEM) of van de Europese Unie. Dat zijn er heel wat meer dan je vermoedt. Download meteen ook de pas verschenen publicatie van het IUCN omtrent de actuele situatie van onze Europese zogers. Volstaat dit niet dan kan je nog een verspreidingskaartje op wereldniveau bekijken in de Franse Altlas des Mammifères.