Op twee plaatsen in het Gooi is voortplanting van de boommarter geconstateerd. Op een daarvan, in het Spanderswoud, gaat het daarbij om een ondergronds marterhol. Dit is zeer bijzonder. Oud-voorzitter van de Werkgroep Boommarter Nederland, Henri Wijsman, doet verslag van zijn bevindingen. De Utrechtse Heuvelrug, waar tal van boommarters huizen, eindigt in het Gooi. Boommarters plegen zich al jaren voort te planten in het Cronebos ten zuidoosten van Hilversum, waar het aantal holle bomen beperkt is. Sinds 1994 gaat het daar om twee zich na elkaar voortplantende vrouwtjes (moertjes) die vermoedelijk niet verwant zijn, omdat na het overrijden van de eerste in 1998, het 3,5 jaar duurde voor het bos weer bewoond was. De kolonisatie verliep kennelijk moeizaam. Er waren in die tijd ook weinig aanwijzingen voor de aanwezigheid van boommarters in het bos aan de Utrechtse kant van de grens. Ook op het landgoed Eindegooi werden nadat een dier overreden was, op één zichtwaarneming na, geen boommarters meer waargenomen. Dit ondanks dat er daar regelmatig naar boommarters gespeurd is.