Dit jaar organiseerde de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ van 29 juli tot en met 7 augustus een zoogdierstudie zomerkamp in de omgeving van in Transsylvanië, een bergachtige omgeving in het noordwesten van Roemenië. Roemenië kent een grote diversiteit aan landschappen. van uitgestrekt laagland tot indrukwekkende bergketens en veel meren. Ook bevinden zich hier de meest zuidelijke hoogvenen en montane meren van Europa. De combinatie van deze elementen zorgt voor een indrukwekkende biodiversiteit, ook in zoogdieren. Samen met Abigel Szodoray-Paradi van de Romanian Bat Protection Association en Zsolt Hegyü van Green Transsylvania werd een geschikte verblijfplaats gevonden in Roşia, in de Munţii Pădurea Craiului, de voetheuvels van het Apuseni gebergte. Onze inzet was om in deze omgeving, die in beeld is als Natura 2000 gebied, zoogdieren in kaart te brengen. Voor de inventarisatie werd gebruik gemaakt van allerlei onderzoeksmateriaal, zoals inloopvallen en vangbekers voor muizen, bat-detectors en mistnetten voor vleermuizen. In navolging van vorig jaar zijn er op zes plaatsen cameravallen opgehangen om rondsluipende zoogdieren vast te leggen.